Νίκος Σταυρόπουλος

Ο Νίκος Σταυρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12/02/1979.
Ζει και διδάσκει στην Αθήνα.
Κατέχει το βαθμό του δεύτερου (2ου) DAN ΜΑΥΡΗΣ ΖΩΝΗΣ στις τέχνες του KICK-BOXING και DAS STREETFIGHTING και το βαθμό του 10/2 KHAN στο MUAY BORAN (IMBA HELLAS).
Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων πολεμικών τεχνών σε Ελλάδα και Ιταλία.