Προγράμματα

  • Das Streetfιghting – Reallity martial arts
  • Das self-defence – Πρακτική αυτοάμυνα δρόμου
  • Πρόγραμμα ICAT ( για μαύρες ζώνες )
  • Επαγγελματική εκπαίδευση ( για εκπαιδευτές)