ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ( Πιστοποίηση έως 31-12- 2023)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ( Πιστοποίηση έως 31-12- 2023)

Αντώνιος Αυγέρης–  Director

Αθανάσιος Γάλαρης– Director

Γεώργιος Ρουμπίνης –  Director

Νικόλαος Σούκουλης – Director

Απόστολος Πανταζής – Director

Ανέστης Σοφός –  instructor

Κωνσταντίνος Παπανικολάου–  instructor

Στυλιανός Τσοπανάκης –  instructor

Γεώργιος Καλατζής –  instructor

Γεώργιος Γουλιδάκης –  instructor

Mohammad Maghami –  instructor

Πέτρος Νομικός –  instructor

Ιωάννης Αθανασίου–  instructor

Βασίλειος Δουλιγέρης–  instructor

Δημήτριος Κολοκανάκης –  instructor

Παναγιώτης Παρασκευάς-  instructor

Αθανάσιος Δημητρίου-  instructor

Νικόλαος Σταυρόπουλος – instructor

Έλενα Παναγιωτίδου-  instructor

Μάριος Γερογιάννης-  instructor

Αλέξανδρoς Μήτσικας – instructor

Γρηγόρης Αντωνόπουλος-  instructor

Χρήστος Χουρμάς – Instructor