Νέες σχολές Das Streetfighting

Νέες σχολές της μεθόδου λειτουργούν σε Ρόδο ( Μάστερ Γιώργος Ρουμπίνης), Σάμο ( Μάστερ Νάσος Γαλάρης), Πυθαγόρειο Σάμου ( Νίκος Βασιλάκης-Γιώργος Δασκάλου), Σύρο ( Πέτρος Νομικός), Μυτιλήνη ( Παναγ. Παρασκευάς), Σπάτα ( Απόστολος Πανταζής).