ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ειδικός σύμβουλος αυτοπροστασίας και ασφάλειας
Επαγγελματική εκπαίδευση.

Περιλαμβάνει τρείς κύκλους εκπαίδευσης που οδηγούν στην απόκτηση του διπλώματος.
Η εκπαίδευση απευθήνεται σε επαγγελματίες ή μέλοντικούς επαγγελματίες στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας.
Εισηγητές : Γιώργος Ρουμπίνης, Γιάννης Λαιμοδέτης σε συνεργασία με το Das Streetfighting και το ΚΔΒΜ1 Ύπαρξη.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα:6934179035 και 6944417770.