ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2010

ΙΟΥΛΙΟΣ • Παρασκευή 9 Ιουλίου, ώρα 19:00-22:00
Θέμα: «Εισαγωγή στην Αυτοάμυνα»
Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ • Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:00-20:00
Θέμα: «Αυτοάμυνα για γυναίκες»
Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ • Σάββατο 9 Οκτωβρίου, ώρα 17:00-20:00
Θέμα: «Άμυνα σε ένοπλο αντίπαλο»
Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ

• Διεθνές Σεμινάριο Σάββατο 23 Οκτωβρίου, ώρα 17:00-21:00 Εισηγητές: Walt Lysak και Richard Ryan
Θέμα: «ICAT – CORE»
Κόστος συμμετοχής: 90 ευρώ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ • Σεμινάριο Εκπαιδευτών Σάββατο 13 Νοεμβρίου, ώρα 17:00-21:00
Θέμα: «Προχωρημένη αυτοάμυνα για το δρόμο»
Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ (μέλη ΠΟΑΑ) 80 ευρώ (μη μέλη)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ • Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, ώρα 17:00-21:00
Θέμα: «Άμυνα στο έδαφος σε συνθήκες δρόμου»
Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον Πανελλήνιο Οργανισμό Αυτοάμυνας & Αυτοπροστασίας.

Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2103815540, Ιωάννης Λαιμοδέτης.