1η Σχολή Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Αυτοάμυνας

Ο Πανελλήνιος Οργανισμός Αυτοάμυνας και Αυτοπροστασίας, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία ISU, θα διοργανώσουν την πρώτη Σχολή Εκπαιδευτών Αυτοάμυνας για επαγγελματίες εκπαιδευτές.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν σε δύο ενότητες, 4 ημέρες στα τέλη Ιανουαρίου και 4 ημέρες στα τέλη Φεβρουαρίου.

Μετά το πέρας της Σχολής, θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση των διπλωμάτων εκπαιδευτού από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ISU.

Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε με το 210-3815540 ή το 6942-974068.