Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 2016-2017

  1. Ξεκίνησε η σχολή εκπαιδευτών, για την απόκτηση του διπλώματος Assistant Instructor. Η εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί έως τις 2 Απριλίου 2017 και οι επιτυχόντες κατόπιν ολοκλήρωσης, της πρακτικής άσκησης, μπορούν να συμμετέχουν στην σχολή για το διεθνές δίπλωμα του Full instructor.
  2. Στις 9-10 Δεκεμβρίου 2016 θα διοργανωθεί για πρώτη φορά, σεμινάριο με τίτλο: Επιτυχημένος εκπαιδευτής Αυτοάμυνας. Στο σεμινάριο θα διδαχθούν, όλες οι τεχνικές και οι δεξιότητες, που οδηγούν έναν εκπαιδευτή στην επιτυχία και την προσέλκυση πολλών μαθητών. Ένεκα μεγάλου ενδιαφέροντος κλείστε εγκαίρως την συμμετοχή σας.

Το πρόγραμμα του 2017, θα ανακοινωθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2016.

Μείνετε σε επαφή!